הפרוייקט המיוחד

(משימה מס' 18)

כדי להשלים את הפרוייקט

נדרש שיתוף פעולה בין כל הצוותים

התשובה הסופית של הפרוייקט הוא הערך של X

הקלידו את הערך של X בטופס התשובות

X = A + B + C - D - E

כל אחד מהצוותים אחראי

על מציאת הערך הנכון של אחד  המשתנים (A,B,C,D,E)

הנחיות לצוות 7

 

מצאו את הערך הנכון של B:

מי מהבאות הכי גבוהה?

Slide4.JPG

5