אתגר הרמזור

איך הייתי?

כדי לקבל משוב על אופן התנהלותכם באתגר

הזדהו באמצעות 5 הספרות האחרונות

של מספר הטלפון הנייד שלכם

Check the number and try again

ממוצע קבוצתי:

0000

התוצאה שלך:

0000

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

הערך של השאלה בנקודות - מדד לחשיבות השאלה

150

100

50

מספר השאלה

12

5

18

צבע - הדד-ליין של השאלה - מדד לדחיפות השאלה

מסגרת שחורה = תשובה שגויה

50

מסגרת אפורה = שאלה שלא נענתה או שלא נענתה בזמן

50