2.png

מהו תמהיל הצבעים שלך?

 בכל אחד מהמלבנים בחר/י:  איזה משני התאורים הכי מתאים לך?

מומלץ לבחור את התשובה הראשונה שעולה  (לא להתעכב ולהתלבט לגבי הבחירות).

יש לבצע בחירה בכל המלבנים. 

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
בחלק מהמלבנים לא נעשתה בחירה

תמהיל הצבעים שהתקבל:

100 %

100 %

100 %

100 %